• Jak korzystać z portalu i jak zostać jego użytkownikiem - zobacz za stronie: Użytkownicy portalu.
  • Jak dodzwonić się do nas - zobacz za stronie: Kontakt i wsparcie telefoniczne.
  • By zgłosić pytania i pomysły dotyczące portalu, błędy w programach oraz wszelkie uwagi: Wypełnij formularz (dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników).
  • Nasze programy są obecnie rozprowadzane wg zasady demo + aktywacja, więcej na ten temat znajdziecie Państwo w postach "Aktywacja" oraz "Aktualizacja".

System "e-Deklaracje" Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2008 Ministerstwo Finansów umożliwiło podatnikom składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jest do tego uprawniony każdy podatnik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny i zgłosi do właściwego Urzędu Skarbowego zamiar korzystania z systemu e-Deklaracji (formularz UPL-1). Zasada działania systemu jest następująca:

  • Podatnik przygotowuje deklarację w pliku w formacie XML zgodnie z wzorcem (tzw. "schema") opublikowanym przez Ministerstwo.
  • Podpisuje tak przygotowany plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tym samym, którym podpisuje się deklaracje ZUS.
  • Wysyła podpisaną deklarację na odpowiedni adres serwisu Ministerstwa Finansów (tzw. serwer SOAP) dodając pewne informacje wymagane przez system (tzw. koperta SOAP).
  • Odbiera potwierdzenia o przyjęciu deklaracji (lub informację o błędzie) tzw. UPO.

Szczegóły dotyczące samego systemu znajdziecie Państwo w portalu Ministerstwa Finansów.