• Jak korzystać z portalu i jak zostać jego użytkownikiem - zobacz za stronie: Użytkownicy portalu.
  • Jak dodzwonić się do nas - zobacz za stronie: Kontakt i wsparcie telefoniczne.
  • By zgłosić pytania i pomysły dotyczące portalu, błędy w programach oraz wszelkie uwagi: Wypełnij formularz (dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników).
  • Nasze programy są obecnie rozprowadzane wg zasady demo + aktywacja, więcej na ten temat znajdziecie Państwo w postach "Aktywacja" oraz "Aktualizacja".

Współpraca z programem Moja Firma

Począwszy od wersji 9 program "Moja Firma" dostosowany jest do współpracy z programem "e-Deklaracje". Aby rozpocząć wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną należy:

  • Za pomocą polecenia "Parametry-Szablony" na zakładce "Użytkownik" - otworzyć
    i wypełnić arkusz UPL-1 będący pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydruk tego formularza należy złożyć we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym.
  • Za pomocą polecenia "Parametry-Ustawienia-Polecenie przenieś", na zakładce "Lokalizacje" ustawić ścieżki - do programu e-Deklaracje oraz do eksportu deklaracji.
  • W słowniku pracowników sprawdzić zapisy dotyczące urzędów skarbowych dla poszczególnych pracowników - niewłaściwe wpisy będą oznaczone przekreśloną czcionką - w tych pozycjach należy pobrać właścicwy urząd skarbowy ze słownika urzędów (klawiszem Insert)
  • Eksport deklaracji odbywa się za pomocą polecenia "Narzędzia-Przenieś".
  • Program e-Deklaracje można uruchamiać z bocznego paska narzędziowego w "Mojej Firmie".